देवशयनी एकादशी स्पेशल कीर्तन में नाचने वाला भजन🌹कन्हैया बड़ो बेदर्दी बेदर्दी रे झूम लीजिए💃

 

 

कन्हैया बड़ो बेदर्दी बेदर्दी रे चलो गयो मथुरा को मथुरा को रे सांवरिया.... 

कन्हैया मेरो रास रचइयो आधी रात चलो गयो बिना मर्जी बिना मर्जी रे कन्हैया..... 

कन्हैया मेरो चीर चुरइयो आधी रात याद आवे हमको सखी हमको सखी रे सांवरिया... 

कन्हैया मेरो बंशी बजइयो आधी रात दिखाय गयो हमदर्दी हमदर्दी रे कन्हैया.... 




Share:

No comments:

Post a Comment