लांगुरिया गीत : मत रोबे दरश कराय दूँगी मेरो बारो सो लांगुरिया

 मत रोबे दरश कराय दूंगी मेरो छोटो सो लांगुरिया
मेरो छोटो सो लांगुरिया मेरो बारो सो लांगुरिया मत..
१- जब लांगुर तोह भूख लगेगी ,तोह छोले भटूरे खिलाय दूंगी मेरो छोटो सो लांगुरिया
२- जब लांगुर तोह प्यास लगेगी ,तोह पेप्सी कोला पिलाय दूंगी मेरो छोटो सो लांगुरिया
३- जब लांगुर तोह गर्मी लगेगी ,तोह शिमला खूब  घुमाय दूंगी मेरो छोटो सो लांगुरिया
४- जब लांगुर तोह ठंड लगेगी , तोह चेन्नई सैर कराय दूंगी मेरो छोटो सो लांगुरिया
Share:

No comments:

Post a Comment