सोहर गीत : बटन लागे लड़ुआ खुलन लागे बटुआ ओ जच्चा रानी(मस्ती से भरा हुआ सोहर गीत)बटन लागे लड़ुआ ओ जच्चा रानी खुलन लागे बटुआ ओ जच्चा रानी
लड्डू की खुशबू से सासू दौड़ी आईं ,धरन लागीं चरूआ ओ जच्चा रानी खुलन लागे बटुआ ओ जच्चा रानी
लड्डू की खुशबू से जिठनी दौड़ी आईं ,पीसन लागीं पिपरी ओ जच्चा रानी बटन लागे लड़ुआ ओ जच्चा रानी
लड्डू की खुशबू से ननदी दौड़ी आईं ,धरन लागीं सतिया
ओ जच्चा रानी बटन लागे लड़ुआ ओ जच्चा रानी
लड्डू की खुशबू से देवर दौड़े आए ,बजन लागी मुरली
ओ जच्चा रानी खुलन लागे बटुआ ओ जच्चा रानी
लड्डू की खुशबू से सखियां दौड़ी आईं ,गवन लागे मंगल
ओ जच्चा रानी बटन लागे लड़ुआ ओ जच्चा रानीShare:

No comments:

Post a Comment